A kosár tartalma

Az ön kosara jelenleg üres
Végösszeg:0Ft
Tovább a pénztárhoz

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és használati feltételeket.

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap "Optimum" Műszaki Szaktanácsadói Közkereseti Társaság (rövidített név: Optimum Kkt., Cg.: 03-03-100386 , adószám: 20433172-2-03, 6500 Baja, Kálmán király u 15. székhelyű gazdasági társaság, a továbbiakban: Üzemeltető) honlapja, amely honlapon az Üzemeltető szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen honlap, mint webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el az általános szerződési és felhasználói feltételeket, egyéb a webhelyen található szabályzatokat és jelen nyilatkozat tartalmát. Üzemeltető bármikor módosíthatja az általános szerződési és felhasználói feltételeket, egyéb a webhelyen található szabályzatokat és jelen nyilatkozat tartalmát, mely módosításokat ill. az új az általános szerződési és felhasználói feltételeket vagy szabályzatokat ezen a webhelyen teszi majd közzé.E

zen a honlapon az Üzemeltető az adatokat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok hivatalosnak nem minősülnek. A honlap üzemeltetője megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Az Üzemeltető a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a honlap, valamint a hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

Az Üzemeltető a felhasználók adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – az Optimum Kkt. tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok és kizárólagos engedély alapján használt anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak az Optimum Kkt. kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szerzői jogok, iparjogvédelem

Az Optimum Kkt. a szerzői jogok tulajdonosa minden a webhelyen elhelyezett szöveg, karakter és grafika tekintetében.

Az Optimum Kkt. kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek a szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett képek, valamint a más gyártótól, forgalmazótól beszerzett termékek képei, védjegyei. Ezek tekintetében a szerzői és iparjogvédelem nem az Optimum Kkt-t illeti meg (hanem a más gyártót, forgalmazót), ugyanakkor azok jelen honlapról való letöltés útján történő beszerzése szintén jogsértő.

Információk és anyagok felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minősül semmilyen tanácsadásnak.

A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása vagy megtekintése, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A termékek és szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása az Üzemeltető kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

Más oldalakra mutató linkek

Üzemeltető elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Üzemeltető nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelős a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának az Üzemeltető részéről. A felhasználó és a linkben szereplő weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Üzemeltető nincs befolyással a linkekben szereplő külső weboldalakra, és nem vállal semmilyen garanciát az ott található tartalmakért, illetve árukért, termékekért és szolgáltatásokért. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő veszteségekért és károkért.

Megkeresések, panasz

Az Optimum Kkt. a társaság szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket a www.aromaexpressz.hu honlap „Kapcsolat” menüpontja alatt található elérhetőségeken fogadja.

A panaszokkal kapcsolatos további tájékoztatást, valamint a felügyeleti szervek és panaszfórumok elérhetőségeit részletesen olvashatja az ÁSZF 19. pontjában.

Optimum Kkt.