A kosár tartalma

Az ön kosara jelenleg üres
Végösszeg:0Ft
Tovább a pénztárhoz

ÁSZF

A www.aromaexpressz.hu weboldal általános szerződési és felhasználói feltételei

(ÁSZF letöltése: ITT)

1. A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

1.1. A www.aromaexpressz.hu internetes címen elérhető webhely Magyarországon található szerverről üzemel, a webhelyet üzemeltető Optimum Kkt. a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

1.2. A szerződés, szerződéskötés (megrendelés) és a visszaigazolás nyelve magyar.

1.3.  A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Üzemeltető nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. (A szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.)

2. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

2.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban szerződési feltételek) a www.aromaexpressz.hu internetes címen található webhelyen (a továbbiakban: www.aromaexpressz.hu vagy „webhely”) elérhető webáruház szolgáltatásaira, a webáruházon keresztül értékesített termékekre, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről az Optimum Kkt. – a továbbiakban Üzemeltető –, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

2.2. A szerződési feltételek az Üzemeltető által üzemeltetett www.aromaexpressz.hu internetes címen található webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető szavatosságról és elállási jogról szóló tájékoztató, adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

3. Üzemeltető

3.1. Az Üzemeltető meghatározása:

"Optimum" Műszaki Szaktanácsadói Közkereseti Társaság

Rövidített név: Optimum Kkt.

Cégjegyzékszám: 03-03-100386

Adószám:  20433172-2-03.

Adatkezelés hatósági nyilvántartásba vételi számai:

NAIH-87448/2015.

NAIH-87491/2015.

NAIH-87916/2015.

NAIH-91424/2015.

NAIH-91807/2015.

Székhely: 6500 Baja, Kálmán Király u 15.

Telephely: 6500 Baja, 0378/70 hrsz. (6500 Baja, Szegedi úti Ipari park)

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200081-25870721-00000000

3.2. Üzemeltető elérhetősége:

Kapcsolattartó személy neve: Taba-Kovács Martina

Telefonszám: +36-79/326-650 

E-mail cím: info@mestercsalad.hu

Internet cím: www.aromaexpressz.hu

4. Ügyfélszolgálat

4.1. Üzemeltető az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Taba-Kovács Martina

Telefonon:

Telefonszám: +36-30/575-2230

Munkanapokon: 08.00 órától 14.00 óráig

Szombat - vasárnap: szünetel az ügyfélszolgálat

E-mail-ben:

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu

Az ilyen úton munkanapokon érkező e-mail-ekre Üzemeltető az érkezéstől számított 2 munkanapon belül, munkaszüneti napokon érkező e-mail-ekre a következő munkanaptól számított 2 munkanapon belül válaszol.

5. Felhasználó

5.1. A 2.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki a webhely regisztrációs oldalán adatait önként megadja és az ott megjelölt szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók és szabályzatok tartalmát elfogadja, és így internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található termékek tekintetében megrendelőként azok adásvételére irányuló szerződést kössön.

5.2. Szintén szerződés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi a webhelyet, illetve e szabályzat valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez az Üzemeltető ügyfélszolgálatával.

6. Üzemeltető szolgáltatása, felhasználási feltételek, Üzemeltető kötelezettségei

6.1. Üzemeltető szolgáltatása: A www.aromaexpressz.hu internet címen található webhely és az azon található webáruház üzemeltetése.

6.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, szabályzatokban írt szabályok.

6.3. Üzemeltető kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (13., 14., 15. pontokban írt, az Üzemeltető felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és az Üzemeltetőnek a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

6.4. Üzemeltető kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 16. pontot.)

6.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Üzemeltető köteles a megrendelt termékeket az érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni. (Bővebben lás a 11. pontot.)

7. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

7.1. Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Üzemeltető felé. Felhasználó az általa megrendelt termékek webhelyen feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési mód szerint köteles megfizetni. Jelenleg Üzemeltető csak az utánvétellel történő fizetési módot biztosítja, külön egyeztetés esetén kerülhet sor a vételár előre utalására.

7.2. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Üzemeltető elállhat a szerződés teljesítésétől és a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a teljesítés megkezdése, valamint már teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement megrendelések esetén a jövőre nézve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

8. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszűntetése

8.1. A webhely felhasználására irányuló szerződés (regisztráció nélküli és regisztrált felhasználók)

8.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban és szabályzatokban írt szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Ezen felül a webhely felhasználására irányuló szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek, szabályzatok és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. Üzemeltető a regisztráció elfogadásával és bármilyen módon történő egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – határozatlan időre – létrejön a szerződés.

8.1.2. A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Üzemeltető azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megsérti (14. pont; kizárás szabályai). Ilyen esetben Üzemeltető az érintett Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 8.2. pontban írt termék megrendelésére irányuló szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Üzemeltető a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem adta át a szállítást végzőnek a terméket – visszatéríti a vételárat, valamint a kézbestéssel kapcsolatos költségekre fizetett összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát Üzemeltető nem köteles elfogadni, az nem kötelezi Üzemeltetőt teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Üzemeltető az itt irt esetben az ajánlatot, nem jön létre a szerződés.

8.1.3. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől.

8.1.4. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási vagy törlési kérelme is a szerződés teljes vagy adott szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes szerződés teljesítéséhez.

8.1.5. Üzemeltető a szerződést bármikor megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

8.1.6. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

8.1.7. Üzemeltető a webhelyen regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található szabályzatokban és tájékoztatókban írt szabályokat.

8.2. A termék megrendelésére irányuló szerződés (csak regisztrált felhasználó)

8.2.1. A termék megrendelésére irányuló szerződés a regisztráció végrehajtását követően, az adott termékre vagy termékekre vonatkozó megrendelés Üzemeltető részére Felhasználó által történő elküldésével (ajánlattétel vásárlásra), majd az ajánlat Üzemeltető általi elfogadásával – melyről üzemeltető egyértelmű visszajelzést küld Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen található termék(ek) kiválasztását és „kosárba helyezését” követően a webhely „Kosár” feliratú gombjának megnyomásával a „A kosár tartalma” című oldallal kezdődő vásárlási folyamat végrehajtásával; eközben a szerződési feltételek és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával, a szállítási és fizetési mód kiválasztásával, majd a „Megrendelem” feliratú gomb megnyomásával (megrendelés elküldése) tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. A még nem regisztrált felhasználókat a megrendelés elküldése előtt a webhelyen üzemelő informatikai rendszer a regisztrációs oldalra irányítja, ahol a regisztráció végrehajtása során elfogadják jelen általános szerződési és felhasználói feltételeket valamint a webhelyen található egyéb szabályzatok és tájékoztatók tartalmát. Ezt követően tudják folytatni a megrendelés elküldését. Üzemeltető a megrendelés befogadásával és írásban (e-mail útján) történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szerződés.
8.2.2. Felhasználó a regisztrációjának érvényes megrendelését követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől. Ezen esetekben a webhely felhasználására irányuló szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

8.2.3. Üzemeltető a webhely üzemeltetésének befejezése esetén ugyanígy köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerződéseket.

8.2.4. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

9.1. Felhasználó a webhely „Regisztráció” menüpontja alatt elérhető regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett (Adatvédelem – 16. pont) – adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek, a tájékoztatók és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Üzemeltető a regisztráció írásban (e-mailben) történő visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

9.2. A Regisztrált felhasználó jogosulttá válik a webáruházban történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

9.3. Felhasználó a regisztráció törlését bármikor kérheti. Ez irányú szándékát e-mail üzenet formájában jelezheti Üzemeltető felé, az ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu e-mail címen. A kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével. Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

9.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe más módón, illetve technikailag beavatkozni.

10. Megrendelés

10.1. A megrendelt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a felhasználására, fogyasztására és összetételére vonatkozó információkat az Optimum Kkt. által gyártott termékek tekintetében jelen webhelyen a termék adatlapjáról, valamint a termék csomagolásán feltüntetett adatokból, a más gyártótól származó és az Optimum Kkt. által jelen webhelyen forgalmazott termékek esetében a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, illetve a termék csomagolásán feltüntetett adatokból lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, Üzemeltető ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Az Üzemeltető által forgalmazott termék felhasználási módjára és szavatossági idejére vonathozó információk a termékhez mellékelve, vagy annak csomagolásán feltüntetve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt az információkat, azt – mielőtt az árut felhasználná/elfogyasztaná – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Üzemeltető pótlólag megküldi azt illetve kellő felvilágosítást ad. Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, felhasználásával kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Üzemeltető ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: 4. pont).

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a Felhasználó visel. Üzemeltető csomagolási díjat nem számol fel.

10.3. Üzemeltető a megrendelt és raktáron lévő terméket a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül indítja útba, csomagküldő szolgálat igénybevételével a megrendelést küldő Felhasználóhoz. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, Üzemeltető kapcsolatba lép a megrendelővel, és egyezteti a szállítás lehetséges legkorábbi időpontját. A termék útba indítását ilyen esetben, legkorábban a megrendelés beérkezését követő 5, legkésőbb 14 napon belül vállalja Üzemeltető. Pénteki napon Üzemeltető nem indít útba csomagot, ezért a szerda 12.00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba.

10.4. A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

10.5. A megrendelést Üzemeltető csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

10.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.7. Üzemeltető köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, továbbá Üzemeltető szerződéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

10.8. A rendelt termékek helyszíni átvételére Üzemeltető nem biztosít lehetőséget, azt minden esetben futárszolgálat igénybevétele útján juttatja el a megrendelést leadó Felhasználónak.

10.9. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 órától 14.00 óráig történik azzal, hogy – a megrendelés feldolgozásának időpontjától függetlenül – a szerda 12.00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba Üzemeltető. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Üzemeltetőhöz, az a beérkezést követő munkanapon 08.00 és 14.00 óra között kerül feldolgozásra.

10.10. A minimális rendelési összegnek meg kell haladnia a bruttó 1.000.- forintot, melybe a szállítási költség nem számít bele.

10.11. Megrendelés menete:

A megfelelő termék kiválasztása

A termék kosárba helyezése („Kosárba” gomb)

Regisztráció vagy bejelentkezés (ha a fentiek előtt még nem történt meg)

Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása

Szállítási és számlázási cím megadása

A megrendelés elküldése („Megrendelem” gomb)

10.12. A megrendelés menetének részletesebb, szöveges leírása a Gyakori Kérdések „GYIK” menüpont alatt olvasható, mely leírás mindenkori állapotában jelen szerződési és felhasználási feltételek részét képezi.

10.13. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webáruházból történő megrendeléskor a hibák azonosítására a megjelenő hibaüzenet alapján, valamint a megadott személyes adatok tekintetében a regisztrációs adatok karbantartása/adatok változtatása menüpont alatt van lehetőség.

A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

Ha Felhasználó tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat (pl. szállítási címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu e-mail címen. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a kézbesítés megkezdése előtt korrigálhassuk a rendelést.

11. Szállítási és fizetési feltételek

11.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Üzemeltető a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. Üzemeltető a telephelyén történő személyes átvétel lehetőségét nem biztosítja.

11.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt áru(ka)t indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó – kivételesen, egyedi egyeztetés alapján – előre utalta a megrendelt termék(ek) vételárát, azt Üzemeltető – a tranzakció költségének levonását követően – az utaló számlájára visszautalja. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben nem kerül visszautalásra.

11.3. A webáruházban megrendelt szolgáltatásokat Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyen teljesíti, mely a Felhasználó által megadott szállítási cím. A visszaigazolásban szereplő esetleges eltérés észlelése esetén azt az Üzembentartó ügyfélszolgálatán kell jelezni.

11.4. Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, a szállítást végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a szállítást végzőt terheli a felelősség.

11.5. Felhasználó számára Üzemeltető nem biztosítja a mérlegelés alapján történő egyedi áruvisszavétel lehetőségét, szerződésszerű teljesítés esetén. Ez természetesen nem vonatkozik az elállási jog és a szavatossági jogok gyakorlásának eseteire.

11.6. Amennyiben Üzemeltető a megrendelt és már – kivételesen, előre utalással – kifizetett terméket a teljesítés során bármi oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint a felmerüléstől számított 3 munkanapon belül a Felhasználó részére a teljes vételárat és a szállítási díjat visszatéríti.

11.7. Felhasználó teljesítése, szállítási határidő

11.7.1. Felhasználó a megrendelt termékek vételárát utánvétellel, készpénzzel fizetheti meg kézbesítéskor.

11.7.2. Raktáron lévő termék megrendelése és a vételárának utánvétellel történő kiegyenlítése esetén, a termék a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszajelzését követő 3 munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak.

11.7.3. Azon termékek, amelyek nincsenek készleten de rendelhetőek, a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszaigazolásától számított 5-14 munkanapon belül kerülnek fuvarozónak átadásra. Amennyiben Üzemeltető nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

11.7.4. A fuvarozó: Trans-o-flex Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43) Fuvarozó Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A kézbesítéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a Trans-o-flex Hungary Kft. „Általános szerződési feltételek” című dokumentuma tartalmazza (lásd: http://www.tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf).

11.7.5. Az átutalással történő fizetési lehetőséget Üzemeltető jelenleg nem biztosítja a webáruházban, így erre csak külön egyeztetés esetén kerülhet sor, egyedi esetben. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárát átutalta (átutalásos fizetési mód külön egyeztetése), a termék az átutalt összeg Üzemeltető bankszámlájára beérkezésének napján, vagy az azt követő 3 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

12. Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog (általános tájékoztatás jelen szerződésre vonatkozóan)

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Üzemeltető, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

12.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Üzemeltetőt terheli.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

12.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 12.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve az Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve az Üzemeltetőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.5. Elállási/Felmondási jog

12.5.1. Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

12.5.2. Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket;

f) valamint a b), c), d) és e) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Üzemeltető ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (4. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.6. Az elállás/felmondás joghatásai.

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.6.4. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Üzemeltető számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

12.7. Elállási jog gyakorlásának korlátai (speciális tájékoztatás az Optimum Kkt. által gyártott és forgalmazott egyes termékekre vonatkozóan)

12.7.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

12.7.2. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A sértetlenséget nem zárja ki a felbontott csomagolás, kivéve, ha ezután higiéniai okokból már nem használható a termék. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Üzemeltető az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

13. Felelősség kizárása

13.1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Üzemeltető nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Üzemeltető kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

13.2. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

13.3. Üzemeltető nem vonható felelősségre a 14. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

13.4. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető a nem általa gyártott termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

13.5. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

14.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszer működését.

14.2. Különösen kizárhatja Üzemeltető azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Üzemeltető szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

14.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Üzemeltető szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, üzemeltető megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. szállítási cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Üzemeltető jogosult a regisztráció törlésére és a szerződés azonnali felmondására, vagy a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

14.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Üzemeltető a kárt előidéző személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

15. A webhely üzemeltetésének befejezése vagy felfüggesztése

15.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Üzemeltető különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

16. Adatkezelés, adatvédelem

16.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót, melyek jelen szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

17. Szerződési feltételek módosítása

17.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

17.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

17.3. A módosítás előtt regisztráló felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített megrendelésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

17.4. Ugyanakkor a módosítás előtt regisztráló felhasználók által a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed.

17.5. A módosításkor folyamatban lévő megrendeléseket, szolgáltatásokat a megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

17.6. A módosítást követően regisztráló felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

17.7. A megrendelésekre minden esetben az azok leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni.

17.8. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

18. Irányadó jog, jogviták

18.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

18.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

18.3. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

18.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

19. Panasz, Üzemeltető feletti felügyelet

19.1. Panasz

19.1.1. Felhasználó az Üzemeltető szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás vagy az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Üzemeltetőhöz az alábbi elérhetőségeken:

Optimum Kkt.

Székhely: 6500 Baja, Kálmán Király u 15.
Postacím: 6500 Baja, Kálmán Király u 15.
Mobiltelefon: 06 30 575 2230
Telefon: 06 79 326 650
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@mestercsalad.hu

Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Üzemeltető legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

19.1.2. Felhasználó a szolgáltatás, az áru minőségére vonatkozó panaszával, Üzemeltető (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefon: +36 76 481 405
Fax: +36 76 481 416
E-mail:  fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

19.1.3. Felhasználó az áru, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alábbi szerveihez fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 34.
Postacím: 6000 Kecskemét, Halasi út 34
Telefon: +36 76 503 370
Fax: +36 76 328 008
E-mail: bacs-elelmiszer@nebih.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bajai Járási Hivatala

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím: 6500 Baja, Deák F. u. 11-13.
Postacím: 6500 Baja, Deák F. u. 11-13.
Telefon: +36 79 542 955
E-mail: baja@oai.hu

19.1.4. Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36 76 501 525, +36 76 501 500,
Fax: +36 76 501 538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Webhely: www.bacsbekeltetes.hu

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

19.2. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

19.2.1. Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Optimum Kkt.